Cluiche Lató - Réamhfhocail


Cluiche Lató - Réamhfhocail

Product no.: IRL7429

Tacaíonn sé leis na páistí óga sna réimsí seo…

Tuigfidh siad réamhfhocail

Beidh siad in ann réamfhocail a rá

Cuimhneoidh siad ar fhuaimeanna briathra luatha

Cuimhneoidh siad ar rudaí a fheicfidh siad

Foghlaimeoidh siad scileanna éisteachta

Foghlaimeoidh siad conas téacs a scanadh

Foghlaimeoidh siad scileanna aithrise

Foghlaimeoidh siad conas sealaíocht a dhéanamh

 

Tacaíonn sé leis na páistí atá níos sine sna réimsí seo...

Scileanna sóisialta

Stór focal

Forainmneacha

Briathra

Aidiachtaí

Cónaisc

Teanga a chuireann síos ar rudaí

Cruthú abairti

Scileanna comhrá

Muinín i gcomhraite le daoine eile

In stock

34.00
Price incl. VAT
 

Browse this category: Áiseanna Urlabhra agus Teanga