Cluiche Lató - Briathra


Cluiche Lató - Briathra

Product no.: IRL7412

Tacaíonn sé leis na páistí óga sna réimsí seo…

Tuigfidh siad briathra luatha

Beidh siad in ann briathra luatha a rá

Cuimhneoidh siad ar fhuaimeanna briathra luatha

Cuimhneoidh siad ar rudaí a fheicfidh siad

Beidh siad in ann rudaí a mheaitseáil

Neartóidh siad a scileanna airde

Foghlaimeoidh siad scileanna éisteachta

Foghlaimeoidh siad conas téacs a scanadh

Foghlaimeoidh siad scileanna aithrise

Foghlaimeoidh siad conas sealaíocht a dhéanamh

Foghlaimeoidh siad scileanna sóisialta (is féidir seo a dhéanamh i ngrúpaí)

 

Tacaíonn sé leis na páistí atá níos sine sna réimsí seo…

Briathra

Ainmfhocail

Réamhfhocail

Forainmneacha

Aidiachtaí

Dobhriathra

Cónaisc

Plé ábhair agus cothú an phlé

Scéalaíocht

Ceisteanna agus freagraí

Cruthú abairtí

Scileanna comhrá

Muinín agus iad ag caint le daoine eile

 

 

 

 

In stock

34.00
Price incl. VAT
 

Browse this category: Áiseanna Urlabhra agus Teanga